Mechanizmus výpočtu ceny

Cena vychází především z odhadované doby tisku, množstevních či zákaznických slev a zvoleném časovém tarifu, zvoleném materiálu nutností podpor. Základem pro cenu je náš tarif za hodinu tisku rozdělený dle délky tisku do třech úrovní: 1 až 10 hodin ⇒ 600 Kč/h ; 11 až 20 hodin ⇒ 500 Kč/h; 20 a více hodin tisku ⇒ 400 Kč/h.

Ceny však zahrnují tisk celé platformy! Je tedy pro vás nejvýhodnější naplnit platformu co nejlépe, protože veškeré dlší součástky vás stojí pouze dodatečný materiál a nikoliv dobu tisku.

I proto je tato technologie lepší i vhodnější pro velké projekty či mnoho malých součástek najednou.

Cena materiálu

Nákupní ceny našich materiálů se drasticky liší to se tedy i projevuje na výsledné ceně. Samozřejmě, čím objemnější součástka tím více materálu. Krom toho ale materiál významě ovlivňuje i dobu tisku a tedy i cenu ya dobu tisku.

Cena podpor

Tisk touto technologií musí obsahovat podpůrné struktury již v CAD datech (Více v sekci nápovědy podpory). Pokud neyvolíte že model již podpůrné struktury obsahuje (Tlačítko Má podpory) tak je vyrobíme za vás. Vytváření takovýchto podpor je však časově velmi náročné a u složitých součástek na něm můžeme strávit i 3 nebo více hodin. V zásadě, čím větší součástka, tím složitější je vyrobit podpory. Cena podpor je tedy závislá na velikosti součástky ve skocích po 100Kč. Podpořit součástku však stojí minimálně 100Kč ale maximálně 500Kč.

Byli jste spokojeni se článkem?