Během přípravy tisku a výpočtu ceny se všechny modely otáčejí tak, aby je bylo možné co nejjednodušeji a nejrychleji tisknout bez zbytečných podpor, abychom zachovali co možná nejlepší kvalitu povrchu.

Standardně se každý model staví na výšku z důvodu menšího poškození povrchu modelu podporami a lepší kvalitou tisku. Pokud je důležité zachovat natočení modelu dle vašich CAD dat nebo optimalizovat cenu a dobu tisku snížením výšky, tak zvolte zachovat natočení CAD modelu. Pokud vám nezáleží na natočení modelu během tisku, zvolte možnost druhou.

order.part2print.cz_images_help_help_18_1.jpg
Obr. 1 – Příklad modelu s podporami (červené), který nebyl natočen
Model v kterém je zachováno natočení modelu dle CAD dat. Jak je patrné, je nutné velké množství podpor, které povede k velmi špatné kvalitě povrchu.

order.part2print.cz_images_help_help_18_2.jpg
Obr. 2 – Příklad modelu s podporami (červené), který byl natočen
Model, u kterého bylo změněno natočení modelu (otočen na výšku oproti originálu). Jak je patrné tato pozice je mnohem výhodnější pro vytvoření podpor, které tak mnohem méně poškodí povrch modelu.

Byli jste spokojeni se článkem?