Výběr technologie je nejdůležitějším parametrem objednávky, protože každá z technologií tisku dosahuje jiné kvality, rozměrové přesnosti a vlastností výsledného modelu. Každá z technologií také tiskne modely z odlišných materiálů s odlišnými vlastnostmi. Proto je velmi důležité pečlivě vybrat technologii, která je vhodná pro vaše potřeby a aplikaci. V této chvíli (Stav 2014) používáme k tištění tři různé technologie. Jsou to technologie SLA, Envisiontec a Solidscape.

TechnologieEnvisiontecSolidscapeSLA
Rychlost+ + + + ++ ++ +
Kvalita povrchu+ + + + ++ + ++ +
Přesnost+ + + ++ + + + ++ + + + +
Cena (1 – 3 kusy) více „+” dražší+ + + ++ ++ + + + +
Cena (4 – 9 kusy) více „+” dražší+ ++ + + ++ + + + +

Solidscape

Technologie Solidscape tiskne 3D objekty pomocí trysek materiálem s vlastnostmi vosku. Tato technologie je stŕedně rychlá a dosahuje dobré kvality povrchu (velmi závisí na tloušťce vrstvy viz. Kvalita povrchu). S touto technologií dosahujeme velmi dobré rozměrové přesnosti. Technologie Solidscape umožňuje tisknout pouze voskový plně vypalitelný materiál a nepotřebuje podpory. Solidscape je velmi vhodný pro zlatníky, modely jsou vhodné pro ztracené lití ale i zaformování.

Stroje Solidscape tisknou vosku podobný materiál pomocí trysek po jednotlivých vrstvách. Jednotlivé vrstvy mohou být tenké pouze 0.012mm a aby se dodržela tato přesná tloušťka tak se každá vrstva po tisku zarovnává frézou do naprosté hladkosti. Aby se dalo vytisknout geometrie, které ve vyšších vrstvách přesahují svoji základnu (vrstvy předcházející) tak se tiskne i druhým materiálem tzv. podpůrným který se po dokončení tisku odstraní bez jakéhokoliv poškození tištěného modelu. Aby se dosáhlo nejvyšší přesnosti tak se tiskové hlavy nepohybují jako u běžných inkoustových tiskáren ale jako plotter. Materiál ze kterého je hlavní model má vynikající vlastnosti pro přímé lití do kovu a umožňuje dokonalé odtavení a tudíž i nejlepší kvalitu povrchu kovu. Avšak dá se i odlévat či zpracovat do forem z měkčích kovů a je tedy vhodný pro malosériovou výrobu.

Technologie tisku
Technologie tisku
Technologie tisku

 {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_2_small.jpg?nolink&}} {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_3_small.jpg?nolink&}}

Envisiontec

Tiskárny Envisiontec staví 3D objekty pomocí DLP projektoru, který vytvrzuje speciální UV vytvrditelné pryskyřice. Tato technologie je jednou z nejrychlejších a dosahuje nejlepšího rozlišení a kvality povrchu. Envisiontec tiskne pouze z jednoho materiálu, to znamená, že model a podpory jsou ze stejného materiálu. Tiskneme z celé řady různých plastových, keramických a voskových materiálů. Voskové materiály, které používáme, jsou za určitých podmínek plně vypalitelné a proto se hodí pro odlévání do ztracena ale zároveň plastové i keramické materiály jsou těmi nejvhodnějšími k zaformování do pružných forem. Většina modelů, které tiskneme, potřebují podpory (viz. Kapitola Podpory).

Technologie tisku
Technologie tisku
Technologie tisku

Technologie tisku

 {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_5_small.jpg?nolink&}} {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_6_small.jpg?nolink&}}

SLA

SLA je zkratka pro stereolitografii. Technologie SLA využívá k vytváření jednotlivých vrstev objektu ultrafialového laserového paprsku, který vrstvu vykresluje na hladinu tekutého polymerového materiálu, který je vytvrditelný UV světlem. Po vykreslení a vytvrzení celé jedné vrstvy modelu se tištěný objekt ponoří o tloušťku vrstvy do vaničky s resinem a začne tvorba další vrstvy. Mezi výhody této technologie patří možnost tisku z různých materiálů a také perfektní rozměrová přesnost. Nevýhodou je horší kvalita povrchu, velmi nízká rychlost tisku a relativně vysoká cena tisku a materiálu.

 {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_8.jpg?nolink&}} {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_9_small.jpg?nolink&}} {{http://order.part2print.cz/images/help/help_9_10_small.jpg?nolink&}}

Byli jste spokojeni se článkem?