Tarif je především časová volba projektu. Jednoduše řečeno, čím méně času máme na výrobu tím je projekt dražší. Je to nejenom z důvodu plánování naší výroby ale taktéž spolehlivosti a kvality. Pokud nebude vyrobený model odpovídat našim standardům kvality, musíme ho v garantované době být schopni vyrobit znovu. To často znamená, že v Tarifu premium express musíme model nechat tisknout na více strojích zároveň, abychom mohli zaručit vysokou úroveň kvality. Taktéž u tarifu premium express začínáme model vyrábět co nejdříve po přijetí do systému, to znamená i v noci nebo o víkendech. Garantovaná doba výroby je vždy váš zvolený tarif, plus doba tisku modelu. To ovšem neznamená, že model vždy dostanete až v předvečer vypršení garantované doby výroby! Pokud máme volné kapacity, může se vám stát, že model s Ekonomickým tarifem dostanete i za 3 dni od přijetí projektu do systému.

Tarif premium express

Garantovaná doba dokončení je 1 až 3 dny plus doba tisku modelu. Těmto objednávkám věnujeme extra péči. Tiskneme je samostatně a často dvakrát z důvodu zajištění vysoké kvality. Pokud je model malý (například jeden prsten), je možné, že jej dostanete již další den od jeho objednání. Tento tarif je zhruba o 50% dražší než standardní. Protože model tiskneme vícekrát (abychom zaručili kvalitu v tak krátké době) je téměř pravidlem že vám i dodáme více kusů a vy můžete vybrat lepší, či použít všechny.

Standardní Tarif

Garantovaná doba dokončení je 2 až 6 dnů plus doba tisku modelu. S tímto nastavením je uzavřena většina objednávek. Pokud model nesplňuje standarty kvality, většinou máme dostatek času na opětovné vytištění modelu.

Ekonomický tarif

Garantovaná doba dokončení je 5 až 14 dnů plus doba tisku modelu. To nám zaručuje dostatek času, abychom mohli váš projekt spojit s jiným a tak ušetřit na době výroby. To samozřejmě nijak neovlivní výslednou kvalitu modelu. Expresní a Standardní tarify mají vždy přednost a tak v podstatě ekonomickým tarifem využíváme prodlevy v náplni práce strojů. Tento tarif je zhruba o třetinu levnější, než standardní.

Byli jste spokojeni se článkem?