Primárním systémem pro nahrávání STL souborů do systému part2print je Flash Upload modul který je vyvolán stiskem tlačítka „Vložit soubory“. Správná funkce tohoto modulu vyžaduje software Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/flashplayer/) ve verzi 10 nebo vyšší. Tento software je zcela běžný a bezpečný a je často již nainstalovaný na většině počítačů.

Pokud nevíte co je STL soubor nebo jak jej vytvořit či opravit, prosím přesuňte se do sekce nápovědy „Stl soubory“.

Flash nahrávací modul nám umožňuje zjednodušit nahrání více souborů najednou a zmenšit jejich velikost. To je důležité obzvláště u ASCI formy STL souborů která je výchozím a často jediným výstupem některých CAD systémů. STL soubor v ASCI podobě má často velikost několik set megabajtů, ale po jeho komprimaci velikost klesne často i na 5% původní velikosti. Pokud tedy máte připojení ADSL a soubor byste nahrávali nezkomprimovaný (Bez Flash nahrávacího modulu) může nahrání trvat i několik hodin.

Pokud na počítači nemáte nainstalovaný software Flash Player, je vložení souborů STL stále možné. Na místě tlačítka pro vložení souborů se objeví formulář, s jehož pomocí můžete vybrat STL soubor a do systému jej nahrát. Doporučujeme ale tento soubor před nahráním zkomprimovat do archivů ZIP nebo RAR.

S pomocí Flash nahrávacího modulu můžete vybrat pro nahrání několik STL souborů najednou a nebo celé složky s STL soubory. Výběr více souborů je možný pomocí kláves CTRL nebo SHIFT či pomocí označení všech souborů myší (Při držení klávesy CTRL zůstávají všechny soubory, které označíte, součástí výběru. A při stisku klávesy SHIFT při výběru se označí všechny soubory mezi prvním a dalším vybraným souborem v seznamu souborů).

Typy souborů, které part2print systém přijímá:

  • STL soubory, které mají formát ASCI nebo Binární.
  • ZIP archivy, které obsahují STL soubory nebo složky s STL soubory
  • RAR archivy, které obsahují STL soubory nebo složky s STL soubory

Soubory STL v binární podobě nesmí být větší než 120MB jinak selže náš nahrávací modul. Soubory stl je možné filtrovat nebo změnit nastavení ve vašem CAD programu a tak vytvořit menší soubor. Pokud je skutečně nutné, aby byl soubor takto detailní, dokážeme jej vyrobit, ale je nutné nás kontaktovat telefonicky (+420606652363) nebo emailem (info@part2print.cz).

Pokud nahrání STL souboru selže, vypíše se chybová hláška. S největší pravděpodobností to znamená že váš soubor není validní a nebo obsahuje příliš velké množství chyb. Pokud se takto stane, prosím pročtěte si první kapitolu nápovědy „STL soubory“ ve které se vysvětluje jak vytvořit STL soubor bez chyb. Pokud zůstávají jiné nejasnosti, či stále máte problémy s nahráním souboru, neváhejte nás kontaktovat.

Automatická oprava STL souborů a vygenerovaní náhledů

Po úspěšném nahrání souboru do systému Part2Print jsou STL modely automaticky zkontrolovány a opraveny a jsou vygenerovány náhledy výsledného modelu v sedmi pohledech. Automatická oprava spočívá v uzavření modelu zacelením děr, sjednocením normál a spojení špatných hran. Právě proto je vaší povinností si prohlédnout a zkontrolovat vygenerované náhledy souboru. Mohlo by se totiž stát, že naše automatická oprava změní či vymaže část modelu tak, jak to není uživatelem požadováno (Zatím se to tedy nestalo, ale to záleží na míře poškození nahraného souboru).

Pokud náhledy modelu neodpovídají původnímu modelu, pokuste se STL soubor zkontrolovat jiným programem a opravit (Viz první kapitola nápovědy – STL soubory), nebo nás kontaktujte. Výsledný reálný model bude vypadat tak, jak jej vidíte v našich náhledech!

Pro prohlížení náhledů stačí kliknout na zmenšený náhled modelu v tabulce nahraných STL souborů. Navigace mezi náhledy je realizována pomocí ikonek pohledů, které jsou na levé straně od aktuálního náhledu. Každá ze sedmi ikonek reprezentuje specifický pohled na model. Navigace mezi nimi je taktéž možná pomocí šipek (A to jak doleva a doprava, tak nahoru a dolu). Pokud máte malé rozlišení monitoru, náhled se automaticky zmenší tak, aby byl vidět celý. Pokud chcete vidět model ve větší velikosti, stiskněte klávesu „f“.

Byli jste spokojeni se článkem?