Při výrobě pomocí strojů Envisiontec je velmi důležitým nastavavením na kterém závisí výsledná kvalita povrchu i ostrost detailů. Naše stroje mají neměnitelné rozlišení povrchu 2800×2100 bodů na kvalitu má ale vliv jak tento bod bude veliký respektive na jak velkou plochu se toto rozlišení bude promítat.

Velikost této tiskové plochy není možné jednodušše měnit, proto máme stroje nastavené na dvě velikosti (každý na jinou). A tedy jeden stroj vyrábí na velmi malé platformě cca. 6,5cm x 5cm a jiný na střední platformě o velikosti 10 x 7,5cm. Stroj s velmi malou platformou proto vyrábí s větším povrchovým rozlišením a jemnějším bodem – Jednoduchým počtem lze odvodit, že když je 2800 bodů projektováno do délky 6,5cm tak jeden bod má velikost pouhých 0,023mm. Druhý stroj ze střední platformou má velikost povrchového bodu 0,036mm (to se může zdát jako malý rozdíl ale v praxi je je jemnost a detaily lepšího nastavení dvojnásobná). Toto nastavení se nejvíce projeví u modelů které mají pomalé stoupání v osách X a Y (Například křídlo letadla postavené na výšku). V případě rovných stěn kolmých k osám (Například tvar kostky) je ale toto nastavení nerozlišitelné.

Jelikož na malou platformu (s lepším rozlišením) se nám vejde méně modelů, je teké její plocha dražší a to zhruba o polovinu.

Nevylučujeme že v dohledné době přibude více možností tohoto nastavení nebo že se stávající hodnoty budou měnit. Náhledy/Fotky jak rozdíl v rozlišení vypadá na výsledném modelu sem také nahrajeme v dohledné době, pro představu je ale rozdíl velmi podobný nastavení tloušťky vrstvy u technologie Solidscape (sice v jiných osách) a fotky tohoto rozdílu jsou dostupné v této nápovědě kapitola 15.

Byli jste spokojeni se článkem?