Celková kvalita povrchu modelu závisí na rozlišení projektoru do stran (potažmo i velikosti tiskové plochy – viz kapitola Rozlišení), na tloušťce vrstvy a vlastnostech materiálu, ze kterého se model tiskne. Tloušťka vrstvy je velmi důležitá a určuje kvalitu povrchu v Z-ové ose modelu. Tyto vrstvy jsou patrné především na modelu, který má plochy s mírným stoupáním či klesáním (např. model křídla z letadla). Na takových místech jsou potom viditelné jemné hrbolky podobné „letokruhům“.

Výběr kvality povrchu vám umožní měnit tloušťku vrstev, ve kterých se bude váš projekt tisknout. Čím tenčí vrstva tím se kvalita povrchu zvyšuje, ale je zapotřebí více vrstev k vyplnění celého modelu a tedy i čas potřebný k vytisknutí celého modelu. Dvojnásobek vrstev znamená dvojnásobek času.

Naše stroje umí tisknout vrstvy od tloušťky 25 mikronů (0.025 mm) což je podstatně tenčí než papír či lidský vlas. Toto nastavení je univerzální volbou pro malé detailní modely, ovšem není vhodné pro vysoké, tvarově jednoduché modely, protože by neúměrně rostl čas tisku. Naše stroje umí tisknout také vrstvy čtyřikrát tlustší (100 mikronů), ale toto je vhodné pouze pro tvorbu koncepčních modelů. Nastavení vhodné pro zlatnické, zdravotní, dentální, modelářské a jiné detailní modely je 25 a 50 mikronů.

Nejjemnější (25 µm)

Nejtenčí vrstva, kterou tiskneme technologií Envisiontec. Vzhledem k tomu, že jednotlivé vrstvy jsou velmi tenké, tak výsledný model má velmi hladký povrch a skvělou kvalitu povrchu. Univerzální volba pro díla detailní zlatnická, zdravotní, dentální, modelářská. Čas tisku je relativně delší kvůli velmi malé tloušťce jednotlivých vrstev.

Jemný (50 µm)

Tlustší vrstvy s dobrou kvalitou povrchu. Při použití tohoto nastavení, tak povrch modelu je stále velmi hladký, ale již jsou na plochách s mírným stoupáním či klesáním viditelné jemné hrbolky podobné drobným schůdkům nebo „letokruhům“. Toto nastavení je vhodné pro menší a středně velké zlatnické nebo modelářské modely. Čas tisku je téměř dvakrát kratší než u Nejjemnější tloušťky vrstev.

Standartní (100 µm)

Nejtlustší vrstva, kterou tiskneme technologií Envisiontec. Jednotlivé vrstvy jsou již relativně tlusté, a proto není kvalita povrchu špičková a povrch není perfektně hladký. Při tomto nastavení jsou již na povrchu s mírným stoupáním či klesáním dobře viditelné jemné hrbolky. Toto nastavení se hodí pro středně velké a velké tvarově jednoduché produkční modely. Doba tisku při této tloušťce vrstvy je velmi krátká.

Byli jste spokojeni se článkem?