Výsledná kvalita povrchu modelu závisí na mechanické přesnosti pohybu do stran (X a Y), dále pak mechanickými vlastnostmi vosku (např. hrudkovitost vosku způsobuje, že čára, která by měla být rovná je v podstatě hrbolatá. Hrudkovitost je patrná až při zvětšení, pouhým okem téměř nezaznamatelná) a také počtem vrstev, kterými je model tvořen. Tyto vrstvy jsou patrné především na modelu, který má plochy s mírným stoupáním či klesáním (např. model křídla z letadla). Na takových místech jsou potom viditelné jemné hrbolky podobné drobným schůdkům nebo „letokruhům“.

Výběr kvality povrchu vám umožní měnit tloušťku vrstev, ve kterých se bude váš projekt tisknout. Čím tenčí vrstva tím se kvalita povrchu zvyšuje, aleje zapotřebí více vrstev k vyplnění celého modelu a tedy i čas potřebný k vytisknutí celého modelu. Při použití velmi tenkých vrstev jsou méně patrné jemné schůdky, které jsou viditelné zejména při pozvolném stoupání v modelu, ale bohužel roste i počet vrstev a tedy roste lineárně i čas potřebný k vytištění celého projektu. Dvojnásobek vrstev znamená dvojnásobek času.

Naše stroje umí tisknout vrstvy od tloušťky 12 mikronů (0.012 mm) což je tenčí než papír a lidský vlas. Při tomto nastavení je však často třeba několika tisíc vrstev pro vyplnění celého modelu a tak neúměrně roste i čas (není neobvyklé že při tomto nastavení doba tisku vzroste na několik dní či týden). Naše stroje umí tisknout také vrstvy desetkrát tlustší (120 mikronů), ale toto je vhodné pouze pro tvorbu koncepčních modelů, kterou se nezabýváme. Nastavení vhodné pro zlatnické, zdravotní, dentální, modelářské a jiné detailní modely je 12, 25 a 38 mikronů.

Je těžké si udělat představu o rozdílu mezi jednotlivým nastavením, pokud od nás nemáte vzorky na porovnání. Proto jsme pro vás vytvořili rendery a fotografie, které vám pomohou se mezi jednotlivým nastavením rozhodnout.

Zde jsou rendery a fotografie našeho firemního vzorku ježka. Pro představu – čumák ježka je menší než hlavička sirky a na délku má celý ježek 2cm.

 Obr.1: Render 38 mikronů (0.038mm)

 Obr.2: Render 25 mikronů (0.025mm)

 Obr.3: Render 12 mikronů (0.012mm)

 Obr. 4: Fotografie 25 mikronů (0.025mm)

Nejjemnější (12,7 µm)

Je vhodná na tenké a nízké modely (Např. již zmiňovaná křídla letadel v malém měřítku) a nebo modely, které mají tak drobné části, které by byly jinak vykresleny pouze v jedné či několika vrstvách. Také, pokud jsou vaše součástky velmi malé (pod 5mm) a přesto detailní, je vhodné použít tuto technologii. Toto nastavení není vhodné pro větší (především vyšší) modely. Taktéž ho nedoporučuji pro zlatnická díla (a jiná díla vyžadující přímé odlévání do kovu), jelikož sádra, do které se posléze model odlévá a taktéž zlato má většinou hrubší povrch než vytištěný model. Také rozdíl mezi technologií 12 a 25 mikronů je téměř neznatelný. Pokud ovšem je vaše součástka model auta v měřítku 1/72 nebo menším a jeho volant velký 2mm by byl v technologii 25 mikronů vytištěn pouze ve 4 vrstvách je potom samozřejmě rozdíl, když je volant vyjádřen 8 vrstvami v technologii 12 mikronů.

Jemné (25 µm)

Je nejpoužívanější a univerzální volba. Vhodný pro všechny zlatnické, dentální, zdravotnické, modelářské a jiné modely. Rozdíl mezi tloušťkou vrstvy 12 a 25 mikronů je patrný pouze na extrémně malých modelech a modelech s extrémně pomalým stoupáním. Čas potřebný k vytištění modelu je poloviční od technologie 12 mikronů.

Standartní (38 µm)

Je vhodná pro velmi velké modely (Větší než 10 cm) a jiné koncepční modely nebo modely u kterých nezáleží na viditelných drobných schodech na modelu. Ušetří se doba tisku o třetinu ale rozdíl mezi technologií 25 a 38 mikronů je dobře patrný. Nedoporučuji volit tuto technologii především pro modely s pozvolným stoupáním, výsledný model by měl poměrně výrazné letokruhy na místech, kde vrstvy navazují.

Byli jste spokojeni se článkem?