Mechanizmus výpočtu ceny – Cena vychází především z odhadované doby tisku, množstevních či zákaznických slev a zvoleném časovém tarifu. Základem pro cenu je náš tarif za hodinu tisku rozdělený dle délky tisku do třech úrovní: 1 až 10 hodin ⇒ 300 Kč/h ; 11 až 20 hodin ⇒ 200 Kč/h; 20 a více hodin tisku ⇒ 150 Kč/h.

Množstevní slevu dostáváte automaticky, jestliže váš projekt obsahuje vice modelů a odvíjí se od jejich výšky (jelikož vice souborů jednoho projektu budeme pravděpodobně tisknout najednou, ušetříme čas na úkonech stroje, které se dělají pouze jednou za vrstvu, nezávisle na tom, jaké množství součástek tiskneme, tuto dobu tedy od časového odhadu odečítáme formou množstevní slevy).

Pro částku vypočtenou z časového odhadu, kde už je započítána vaše množstevní sleva, se použije vámi zvolený tarif, tedy se částka vynásobí jeho koeficientem (pro tarif espress premium je to 1,5x; pro tarif standart je to 1x; a pro Ekonomický tarif je to 0,66x).

Pokud u nás tisknete často, nebo plánujete tisknout častěji, je možné se s námi dohodnout na fixní slevě, která se poté odečte od vaší konečné částky bez nákladů na dopravu.

Sleva – Základní sleva je množstevní a tu dostává každý, kdo do projektu nahraje více než jeden STL soubor. Dále jsou slevy jednorázové (Slevový kupón) a fixní sleva pro zákazníka. Fixní slevy je možno dosáhnout po domluvě na základě množství vytisknutých projektů popřípadě na nasmlouvaných budoucích projektech.

Byli jste spokojeni se článkem?