V souboru STL je možné uložit mnoho dílů najednou. Za samostatný díl se považuje skupina trojúhelníků, která se nedotýká žádné jiné skupiny trojúhelníků. Často se setkáváme s tím, že zákazníci ukládají mnoho součástek (Dílů) do jednoho STL souboru. Toto je ale velice nevhodné pro systém Part2Print. A je to nevhodné především pro naše zákazníky spíše než pro nás, jelikož to negativně ovlivňuje odhad doby tisku a tím pádem i cenu tisku modelu. Geometrické vlastnosti, které náš systém spočítá, jsou platné pro všechny součástky v STL souboru, tedy například velikost v ose Z může být podstatně větší, než součet všech velikostí všech součástek v souboru. Náš systém bude v budoucnu umět rozdělit platné součástky z jednoho STL souboru do několika souborů tak, aby vždy obsahovaly pouze jednu součástku. Prosím, abyste na to nespoléhali a vždy ukládali do jednoho souboru pouze jednu součástku!

Pokud by váš STL soubor měl obsahovat pouze jednu součástku, ale systém vám hlásí součástek více, téměř vždy to znamená hrubé chyby v modelu. Často se jedná o tzv. „noise shells“, které tvoří skupinka trojúhelníků, která není nijak připojená k hlavnímu modelu. Často jsou tyto skupinky trojúhelníků ukryté uvnitř hlavní součástky a jsou způsobeny drobnými chybami při tvorbě modelu v NURBS plochách, které jsou znásobené převodem modelu do trojúhelníkové sítě (0,01mm dírka v modelu často způsobí velké poškození modelu po převodu do STL). Návod, jak se zbavit chyb v modelu naleznete v sekci nápovědy „STL soubory“ . Způsob jak se zbavit „noise shells“ je aplikovat sjednocení (Unify nebo boolean Union) na celou trojúhelníkovou síť, za předpokladu že je model uzavřený. Více dílů v modelu způsobí také dutost uzavřeného modelu (Např. dutá uzavřená trubka, nebo dutá koule). Na našich strojích nepodporujeme duté modely, a pokud takovou objednávku dostaneme tak model vyrobíme zcela vyplněný (Je to z toho důvodu, že bychom model nebyli schopni uvnitř vyčistit).

Přestože model podle naší analýzy obsahuje více dílů, je možné objednávku uzavřít. Všechny modely dále analyzujeme a opravujeme, takže ve většině případů jsme sami schopni model rychle opravit a vyrobit a pokud oprava není možná, nebo je složitá, tak vás kontaktovat. V tomto případě ovšem neručíme za přesnost odhadu doby tisku a takovéto chyby často způsobují odhad ceny podstatně vyšší než by tomu bylo u bezchybného modelu.

Byli jste spokojeni se článkem?