Podpory jsou nedílnou součástí většiny modelů při tisku technologií Envisiontec. Jejich tvorba je ovšem velmi složitá a komplexní, protože na správném podpoření velmi závisí kvalita výsledného modelu. Pří jejich tvorbě se musí správně zanalyzovat geometrie modelu a jeho natočení, aby umístění podpor zajistilo správné vytištění modelu a co nejméně poškodilo povrch modelu.

Technologií Envisiontech se modely tisknou pouze z jednoho materiálu. Oproti technologii Solidscape chybí druhý podpůrný materiál. Je tedy nutné zvlášť přidat k modelu pomocné podpůrné struktury nebo model vytvořit tak, aby šel tisknout bez podpor.

order.part2print.cz_images_help_help_19_1.jpg
Obr. 1 a 2. – Příklad modelu bez podpor (vlevo) a s podporami (vpravo)

order.part2print.cz_images_help_help_19_2.jpg
Obr. 1 a 2. – Příklad modelu bez podpor (vlevo) a s podporami (vpravo)

order.part2print.cz_images_help_help_19_3.jpg
Obr. 3 a 4. – Příklad modelu bez podpor (vlevo) a s podporami (vpravo)

order.part2print.cz_images_help_help_19_4.jpg
Obr. 3 a 4. – Příklad modelu bez podpor (vlevo) a s podporami (vpravo)

Ukázky modelů bez podpor a po přidání podpor. Podpory jsou na obrázcích zvýrazněny červenou barvou.

Zásady jak vytvořit model, tak aby šlo podpory jednoduše doplnit nebo šlo tisknout model bez podpor:

Pokud si nejste jistí, jak podpory vypadají nebo jak je vytvořit, můžeme je vytvořit za vás. V možnostech objednávky stačí, když zvolíte možnost, že model/y je/jsou bez podpor. V takovém případě manuálně v CAD podpory k modelu přidáme, dle našich nejlepších znalostí a zkušeností.

order.part2print.cz_images_help_help_19_5.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

order.part2print.cz_images_help_help_19_6.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

order.part2print.cz_images_help_help_19_7.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

order.part2print.cz_images_help_help_19_8.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

order.part2print.cz_images_help_help_19_9.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

order.part2print.cz_images_help_help_19_10.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

order.part2print.cz_images_help_help_19_11.jpg
Obr. 5 až 11. – Příklad modelu s různým druhem podpor (červené nebo žluté)

Byli jste spokojeni se článkem?